<output id="zpybd"></output>
 1. <tr id="zpybd"><small id="zpybd"><acronym id="zpybd"></acronym></small></tr><ins id="zpybd"><video id="zpybd"></video></ins>
  <sup id="zpybd"></sup>
 2. <ins id="zpybd"></ins>
  <code id="zpybd"></code>

   账户管理

   ACCOUNT MANAGEMENT

   服务订阅

   博道基金致力提升您的基金投资体验!

   您可以通过注册登录网址查询系统或拨打客服热线,订阅如下服务:

   短信:

   账户交易确认       基金交易确认       持有基金周末净值       分红通知      短信账单       生日祝福      节日祝福

   邮件:

    对账单          基金季报          年报摘要          产品推介          

   登录 如何订阅服务

   注册登录您的账户后,点击左侧菜单栏“我的信息”,再点击页面顶部菜单栏“消息定制”,勾选您需要订阅的内容后,我们将通过短信或者邮件的方式为您提供服务。

   fwdy.jpg

   无限看黄片
    <output id="zpybd"></output>
   1. <tr id="zpybd"><small id="zpybd"><acronym id="zpybd"></acronym></small></tr><ins id="zpybd"><video id="zpybd"></video></ins>
    <sup id="zpybd"></sup>
   2. <ins id="zpybd"></ins>
    <code id="zpybd"></code>