<output id="zpybd"></output>
 1. <tr id="zpybd"><small id="zpybd"><acronym id="zpybd"></acronym></small></tr><ins id="zpybd"><video id="zpybd"></video></ins>
  <sup id="zpybd"></sup>
 2. <ins id="zpybd"></ins>
  <code id="zpybd"></code>

   新手进阶

   NOVICE ADVANCED

   中级

   (一)基金中阶业务——基金转托管、跨系统转托管 

   1. 基金转托管是指基金份额持有人将其在某一销售机构开立/登记的基金账户中的基金份额全部或部分转出,并转入到在另一家销售机构开立/登记的基金账户中。

   2. 跨系统转托管指一二级市场间的基金份额转托管。比如您在场外系统(银行、券商或基金公司直销)认购了封闭式或LOF型基金,基金上市后,则可将这些份额跨系统转托管到二级市场交易所场内进行交易。

   (二)如何选择基金分红方式

   现金红利就是以现金的方式给您分红,一般市场环境相对比较差的情况下,您可以选择这种方式“落袋为安”。红利再投资就是以份额的方式给您分红,红利份额的部分是免受申购费,到那时根据基金持有时间是要收取赎回费用,并且随着市场会给您带来额外的收益或者亏损,一般市场环境相对比较好,或者您也看好这个基金后期运作的话,可以选择这种方式“利滚利”。长期投资的客户建议使用这种分红方式。

   无限看黄片
    <output id="zpybd"></output>
   1. <tr id="zpybd"><small id="zpybd"><acronym id="zpybd"></acronym></small></tr><ins id="zpybd"><video id="zpybd"></video></ins>
    <sup id="zpybd"></sup>
   2. <ins id="zpybd"></ins>
    <code id="zpybd"></code>