<output id="zpybd"></output>
 1. <tr id="zpybd"><small id="zpybd"><acronym id="zpybd"></acronym></small></tr><ins id="zpybd"><video id="zpybd"></video></ins>
  <sup id="zpybd"></sup>
 2. <ins id="zpybd"></ins>
  <code id="zpybd"></code>

   基金优选

   FUND RECOMMENDED

   • 股票
    博道中证500增强A(006593)

    成立以来收益率(2023-01-06)

    99.98% 了解更多

   • 混合
    博道嘉泰回报混合(008208)

    成立以来收益率(2023-01-06)

    66.12% 了解更多

   • 股票
    博道沪深300增强A(007044)

    成立以来收益率(2023-01-06)

    31.17% 了解更多

   基金产品

   FUND PRODUCTS 查看全部基金 >

   • 热销基金
   • 股票型
   • 混合型
   基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近三个月 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 操作
   博道中证500增强A

   006593

   1.8407

   2023-01-06

   1.9407 0.32% 1.19% -8.90% -14.61% 2.82% 99.98% 申购 定投
   博道沪深300增强A

   007044

   1.3117

   2023-01-06

   1.3117 0.68% -0.04% -12.10% -15.37% 3.05% 31.17% 申购 定投
   博道伍佰智航A

   007831

   1.4379

   2023-01-06

   1.4379 0.38% 0.83% -7.92% -12.49% 3.38% 43.79% 申购 定投
   博道嘉泰回报混合

   008208

   1.6612

   2023-01-06

   1.6612 1.27% 1.91% -8.43% -15.61% 3.75% 66.12% 申购 定投
   博道远航混合A

   007126

   1.2685

   2023-01-06

   1.4985 0.63% -1.74% -13.07% -15.29% 3.18% 49.28% 申购 定投
   博道久航混合A

   008318

   1.1816

   2023-01-06

   1.1816 0.60% -2.45% -14.24% -16.88% 3.03% 18.16% 申购 定投
   基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近三个月 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 操作
   博道中证500增强A

   006593

   1.8407

   2023-01-06

   1.9407 0.32% 1.19% -8.90% -14.61% 2.82% 99.98% 申购 定投
   博道叁佰智航A

   007470

   1.2869

   2023-01-06

   1.4599 0.59% -1.71% -13.81% -17.07% 2.93% 46.32% 申购 定投
   博道中证500增强C

   006594

   1.8187

   2023-01-06

   1.9187 0.32% 1.11% -9.04% -14.87% 2.82% 97.60% 申购 定投
   博道沪深300增强A

   007044

   1.3117

   2023-01-06

   1.3117 0.68% -0.04% -12.10% -15.37% 3.05% 31.17% 申购 定投
   博道沪深300增强C

   007045

   1.2924

   2023-01-06

   1.2924 0.68% -0.15% -12.28% -15.71% 3.04% 29.24% 申购 定投
   博道叁佰智航C

   007471

   1.2662

   2023-01-06

   1.4392 0.60% -1.81% -13.99% -17.39% 2.92% 44.25% 申购 定投
   博道伍佰智航A

   007831

   1.4379

   2023-01-06

   1.4379 0.38% 0.83% -7.92% -12.49% 3.38% 43.79% 申购 定投
   博道伍佰智航C

   007832

   1.4239

   2023-01-06

   1.4239 0.37% 0.74% -8.06% -12.75% 3.37% 42.39% 申购 定投
   博道消费智航

   010998

   0.7978

   2023-01-06

   0.7978 -0.30% 4.18% -6.90% -15.52% 2.72% -20.22% 申购 定投
   博道成长智航股票A

   013641

   0.8368

   2023-01-06

   0.8368 0.47% 4.90% -6.31% -12.77% 4.03% -16.32% 申购 定投
   博道成长智航股票C

   013642

   0.8318

   2023-01-06

   0.8318 0.46% 4.77% -6.55% -13.21% 4.03% -16.82% 申购 定投
   基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近三个月 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 操作
   博道惠泰优选混合A

   016840

   -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
   博道惠泰优选混合C

   016841

   -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
   博道安远6个月定开混合

   008547

   1.2214

   2023-01-06

   1.2214 0.12% 0.55% -1.76% 1.08% 0.94% 22.14% 申购 定投
   博道嘉泰回报混合

   008208

   1.6612

   2023-01-06

   1.6612 1.27% 1.91% -8.43% -15.61% 3.75% 66.12% 申购 定投
   博道睿见一年持有期混合

   010755

   0.8906

   2023-01-06

   0.8906 -0.97% 19.02% 3.71% -13.48% 4.03% -10.94% 申购 定投
   博道启航混合A

   006160

   1.4883

   2023-01-06

   1.6883 0.50% -0.81% -10.54% -15.00% 3.24% 68.47% 申购 定投
   博道启航混合C

   006161

   1.4516

   2023-01-06

   1.6516 0.51% -0.94% -10.77% -15.42% 3.24% 64.79% 申购 定投
   博道卓远混合A

   006511

   1.9564

   2023-01-06

   1.9564 0.95% 4.56% -8.66% -10.19% 4.34% 95.64% 申购 定投
   博道卓远混合C

   006512

   1.9132

   2023-01-06

   1.9132 0.95% 4.42% -8.90% -10.64% 4.32% 91.32% 申购 定投
   博道远航混合A

   007126

   1.2685

   2023-01-06

   1.4985 0.63% -1.74% -13.07% -15.29% 3.18% 49.28% 申购 定投
   博道远航混合C

   007127

   1.2437

   2023-01-06

   1.4737 0.62% -1.87% -13.29% -15.70% 3.18% 46.58% 申购 定投
   博道志远混合A

   007825

   1.6693

   2023-01-06

   1.6693 1.13% 3.86% -8.37% -9.98% 4.32% 66.93% 申购 定投
   博道志远混合C

   007826

   1.6419

   2023-01-06

   1.6419 1.13% 3.73% -8.60% -10.43% 4.31% 64.19% 申购 定投
   博道久航混合A

   008318

   1.1816

   2023-01-06

   1.1816 0.60% -2.45% -14.24% -16.88% 3.03% 18.16% 申购 定投
   博道久航混合C

   008319

   1.1638

   2023-01-06

   1.1638 0.61% -2.57% -14.45% -17.29% 3.04% 16.38% 申购 定投
   博道嘉瑞混合A

   008467

   1.5909

   2023-01-06

   1.5909 1.25% 2.90% -9.08% -17.05% 3.87% 59.09% 申购 定投
   博道嘉瑞混合C

   008468

   1.5670

   2023-01-06

   1.5670 1.25% 2.77% -9.31% -17.47% 3.86% 56.70% 申购 定投
   博道盛利6个月持有期混合

   010404

   0.9770

   2023-01-06

   0.9770 -0.13% 3.26% -0.70% -4.42% 1.22% -2.30% 申购 定投
   博道嘉元混合A

   008793

   1.5109

   2023-01-06

   1.5109 1.27% 1.98% -8.37% -15.58% 3.77% 51.09% 申购 定投
   博道嘉元混合C

   008794

   1.4891

   2023-01-06

   1.4891 1.27% 1.85% -8.59% -16.03% 3.76% 48.91% 申购 定投
   博道嘉兴一年持有期混合

   010147

   0.9768

   2023-01-06

   0.9768 1.14% 2.95% -7.41% -17.11% 3.76% -2.32% 申购 定投
   博道嘉丰混合A

   010967

   0.7962

   2023-01-06

   0.7962 1.00% 4.26% -8.35% -16.79% 3.69% -20.38% 申购 定投
   博道嘉丰混合C

   010968

   0.7840

   2023-01-06

   0.7840 0.99% 4.03% -8.71% -17.46% 3.68% -21.60% 申购 定投
   博道盛彦混合A

   012124

   0.8237

   2023-01-06

   0.8237 -0.57% 14.71% -5.70% -15.20% 4.80% -17.63% 申购 定投
   博道盛彦混合C

   012125

   0.8171

   2023-01-06

   0.8171 -0.57% 14.55% -5.94% -15.62% 4.78% -18.29% 申购 定投
   博道盛兴一年持有期混合

   013693

   1.0043

   2023-01-06

   1.0043 -0.54% 14.23% -3.92% 0.43% 4.68% 0.43% 申购 定投
   博道研究恒选混合A

   015104

   0.9331

   2023-01-06

   0.9331 0.56% 2.02% -8.60% -6.69% 2.98% -6.69% 申购 定投
   博道研究恒选混合C

   015105

   0.9304

   2023-01-06

   0.9304 0.56% 1.89% -8.82% -6.96% 2.98% -6.96% 申购 定投
   博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A

   016637

   0.9979

   2023-01-06

   0.9979 0.25% -0.21% -0.21% -0.21% 0.25% -0.21% 申购 定投
   博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C

   016638

   0.9971

   2023-01-06

   0.9971 0.24% -0.29% -0.29% -0.29% 0.24% -0.29% 申购 定投

   新闻资讯

   NEWS INFORMATION

   服务专区

   SERVICE AREA

   • 表单下载
   • 服务订阅
   • 热门问答
   • 意见反馈
   • 交易指南

   博道基金致力提升您的基金投资体验!

   您可以通过注册登录网址查询系统或拨打客服热线,订阅如下服务:

   短信:

   账户交易确认       基金交易确认       持有基金周末净值       分红通知      短信账单       生日祝福      节日祝福

   邮件:

    对账单                   

   登录  


      

   注册登录您的账户后,点击左侧菜单栏“我的信息”,再点击页面顶部菜单栏“消息定制”,勾选您需要订阅的内容后,我们将通过短信或者邮件的方式为您提供服务。

   fwdy.jpg        

   我们致力提升您的基金投资体验

   让我们为您服务的更好!

   如您对我司产品或服务有任何意见或建议

   欢迎致电客服热线      或发送邮件至客服邮箱

   400-085-2888   services@bdfund.cn

   我们将竭诚为您服务。

   无限看黄片 A级小视频 欧美暴乳 正在播放大奶子骚货女 A片网址视频在线观看 国产最新网站 人妻夜夜爽天天爽欧美
    <output id="zpybd"></output>
   1. <tr id="zpybd"><small id="zpybd"><acronym id="zpybd"></acronym></small></tr><ins id="zpybd"><video id="zpybd"></video></ins>
    <sup id="zpybd"></sup>
   2. <ins id="zpybd"></ins>
    <code id="zpybd"></code>